normandie vakantie

Dit document geeft aan de geïnteresseerden raadgevingen in verband met het milieu, de veiligheid, de wet en het omgaan met de andere weggebruikers. U vindt er ook een overzicht van de voornaamste verkeersborden die moeten gerespecteerd worden en een lijst met contacten in verband met vragen betreffende de van kracht zijnde wetten.

> De oorkonde consulteren