De Mont Saint-Michel is de trots van Normandië. De rots - werelderfgoed van de Unesco - verheft zich bij elk springtij een stukje hoger in zijn baai.

 

Promeneurs en bas du Mont-Saint-Michel

 

De abdij, het Westerse Wonder, prijkt vorstelijk op de top.

 

De abdij van de Mont Saint-Michel
 

Het Westerse Wonder nodigt tot een klassiek of themabezoek in de diverse zalen en de kloosterhof. Dit meesterwerk uit de middeleeuwse architectuur staat symbool voor de vakkennis van de bouwers uit de 13e eeuw, die twee gebouwen van drie verdiepingen wisten te plaatsen op het topje van deze granietrots.

 

Abbaye du Mont Saint-Michel

 

De baai van de Mont Saint-Michel

 

De baai van de Mont Saint-Michel beslaat tussen Cancale in Bretagne en Granville een gebied van ongeveer 500 km². Het is het toneel van het hoogste getijdenverschil in Europa: ongeveer 15 meter bij hoog water! De baai huisvest een sterke diversiteit aan biotopen en bezit het grootste oppervlak aan kwelders en polders in Frankrijk.


 

Flora en fauna
 

Dankzij deze diversiteit in milieus gedijen talloze planten- en diersoorten hier uitstekend.
Een derde van de Armoricaanse flora heeft een plaatsje gevonden in het slik, de zoet- en zoutwatermoerassen, tussen heggen, duinen, rotsachtige kusten, diepe wateren, polders en rivieren.

> Meer dan 130 vogelsoorten, waaronder zeemeeuwen en mussen, nestelen hier. De zwarte zee-eenden zitten er hun ruitijd uit. Trekvogels komen een gaan en het is een toevluchtsoord voor smienten en rietganzen bij tijden van bijtende kou.
> De zandkokerwormen hebben bij de zee omvangrijke rotslandschappen aangelegd: de Banc des Hermelles is de meest uitgebreide 'bioconstructie' in Europa op een oppervlakte van meer dan 100 hectaren.
> Een honderdtal vissoorten wonen in de wateren van de baai en gedijen er goed: zeetongen, roggen, zeekarpers, zeebaarsen... en ook trekvissen zoals zalm en paling.
> Deze overdaad aan vissen trekt natuurlijk roofdieren. Dolfijnen en zeehonden zijn kind aan huis in de baai.

 

La baie du mon saint-michel par Emmanuel Berthier


Oversteek van de baai
 

Pelgrims en wandelaars bezoeken de baai van de Mont Saint-Michel ook vaak te voet. In gezelschap van erkende gidsen wandelt u door graslanden, langs Tombelaine en het vogelreservaat, door rivieren en drijfzand naar de Mont Saint-Michel.
Een unieke gelegenheid om een beeld te krijgen van het herstel van het originele zeelandschap rond de Mont Saint-Michel!

 

De Mont Saint-Michel, een eiland sinds 2015!
 

Na 20 jaar onderzoeken en hard werken is deze uitzonderlijke rots eindelijk weer een eiland geworden. Een gelegenheid om de abdij te (her)ontdekken - het Westerse Wonder - maar ook de omliggende baai die ook op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat.

Sinds de voormalige dijk met de oude toegangsweg vervangen is door een open brug verandert de baai bij elk springtij en neemt de natuur zijn rechten weer terug.

De waterkering uit 2009 reguleert het water van de Couesnon en de zee en drijft de sedimenten uit de baai. De waterkering is voorzien van hydraulische systemen om het proces te versnellen.

De in 2015 geopende brug en het wed voltooien het project dat streeft naar het herstel van het maritieme karakter van de Mont Saint-Michel.

Het toeristisch informatiecentrum tussen de parkeerplaatsen organiseert exposities rond de gigantische werkzaamheden en de nieuwe voorzieningen.

 

Mont Saint-Michel (Jérémy Mignard)


Vanaf dit punt kiest u uw vervoermiddel om de Mont Saint-Michel te bereiken:
 

> Met de benenwagen in ongeveer 50 minuten. Er zijn diverse paden aangelegd zodat voetgangers in alle rust de ontwikkelingen van het landschap van de baai en de rots kunnen ontdekken.

> Met de 'passeur' (soort pendelbus) in 12 minuten. Een nieuwe manier van reizen, voor iedereen toegankelijk.

> Met de 'maringote' (paardenwagen) in 25 minuten. Deze overdekte wagen wordt getrokken door twee trekpaarden en brengt u via de nieuwe brug naar de rots.

 

Het dorp Mont Saint-Michel

 

Een veertigtal inwoners bewonen het dorp het hele jaar door, waaronder een tiental broeders en zusters van de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem. Iedereen leeft er voor zijn belijdenis, maar ook wel voor het komen en gaan van pelgrims en toeristen.
Jaarlijks bezoeken een kleine drie miljoen toeristen en pelgrims de Mont Saint-Michel. Zij bekijken niet alleen de abdij, maar ook de winkels in de hoofdstraat, de middeleeuwse ommuring, en de meest nieuwsgierigen verkennen de smalle steegjes tussen de huizen...
Verschillende herenhuizen, panden en ook de stadsmuren staan op de monumentenlijst.

 

Baie du Mont Saint-Michel

 

Het Scriptorial van Avranches

 

Avranches bezit sinds 1791 boekencollecties van de religieuze gemeenschappen uit de omgeving, waaronder zo'n 4.000 werken en talloze wiegendrukken uit de abdij van de Mont Saint-Michel. Deze manuscripten zijn tegenwoordig gehuisvest en geëxposeerd in het Scriptorial van Avranches. U komt alles te weten over hun geschiedenis via een heldere rondleiding.

 

 

Het streekmuseum van de baai van de Mont Saint-Michel

 

Het in Vains bij de Pointe du Grouin gevestigde museum presenteert het leven in de baai van de Mont Saint-Michel: geologie, fauna, flora, menselijke activiteiten.

 

Absolute aanraders

De getijdengolf

 

De baai van de Mont Saint-Michel heeft het grootste getijdenverschil in Europa. Bij opkomend tij dringt de zee zich de baai in waardoor een golf van ongeveer 50 centimeter hoog ontstaat. Dit spektakel, de ‘mascaret’, moet u gezien hebben!

 

Origineel

 

Ontdek het eiland en overnacht in een hotel van het dorp. Een unieke ervaring!