De Sélune, een rivier die door de liefhebbers van het vissen enorm geapprecieerd wordt voor de Atlantische zalm, liet toe aan het bos van de Ardennen om zich te ontwikkelen op soms overstroomde gebieden.


De zeer grote biologische diversiteit van het bos van de Ardennen getuigt van haar ouderdom. Inderdaad, dit zou een overblijfsel zijn van het mythisch bos van Scissy dat tijdens een vloedgolf in maart 709 werd overstroomd ! Hier vindt men onder andere de zomereik, de notelaar, de lindeboom, de els, de beuk, de es en een rijke fauna: de houtsnip, de kuifmees, het winterkoninkje, de bastaardnachtegaal, de das en het everzwijn.

 

Opgepast !

Al deze schatten zijn beschermd en het bos is vandaag een natuurlijke omgeving die zeer gevoelig is en een beschermende rol voor haar bewoners speelt: er mag geen vuur gemaakt worden, er mag niets geplukt of vernield worden en ook vuilnis achterlaten is strafbaar ! Geniet van een stevige wandeling in La Manche !

 

Le bois d'Ardennes