Villedieu-les-Poêles met label “Ville et Métiers d’Art”

Villedieu-les-Poêles ontving het label « Ville et Métiers d’Art » wegens haar grote artisanale traditie rond het koper, en dit sinds de Middeleeuwen: gieterij, smederij, koperslagerij, kopersmelterij…. de “Stad van het koper en het tin” werd in de 11de eeuw gesticht door de hospitaalridders van Saint-Jean-de-Jérusalem.

 

Vijf bezienswaardige sites gewijd aan de ambacht

 

Villedieu-les-Poêles is een niet te missen halte wat betreft het artisanaal toerisme in Normandië en de Manche.

Haar geschiedenis gaat terug tot in de Middeleeuwen. Het Atelier du Cuivre, het Maison de l’Etain, het Musée de la Poêlerie, de Fonderie de Cloches, zijn een eerbetoon aan de kennis van deze stad geklasseerd Ville et Métiers d’Art. Het bewerken van het hout, het schrijnwerk en het kantwerk nemen eveneens een belangrijke economische plaats in.

Het Musée du Meuble Normand en het Maison de la Dentellière getuigen van de luxe van de vroegere activiteiten die hier werden beoefend.

 

La fonderie Cornille à Villedieu-les-Poêles


Villedieu-les-Poêles, Opperste Orde van de Ridders van Malta

 

Om de vier jaar neemt een belangrijke delegatie van de Opperste Orde van de Ridders van Malta deel aan de plechtigheden van de Grand Sacre in Villedieu-les-Poêles. Het eerstvolgende evenement heeft plaats in 2013!

Wist u dit ? De inwoners van Villedieu-les-Poêles kregen de bijnaam ‘Théopolitains’ maar ook de ‘Sourdines’. De term ‘sourdin’ is nauw verbonden met de ambacht van het smeden en het koperslaan, waardoor deze ambachtslieden door het vele hameren op het metaal doof werden.

Te noteren : elk jaar kan men tijdens de dagen van de kunstambachten de kennis van ons departement ontdekken.

 

Chef Thibault à Villedieu-les-Poêles

 

Actualiteit

 

normandie vakantieCornille Havard

 

In 2012/2013 werkt het Atelier Cornille Havard in Villedieu-les-Poêles aan 8 van de 9 nieuwe klokken voor de Kathedraal van Notre-Dame in Parijs. Om het 850 jarig bestaan van deze kathedraal te vieren werd beslist om de klokken in de Noordelijke toren te vervangen. Het is de firma Cornille Havard uit Villedieu-les-Poêles die de eer werd toegewezen deze klokken te vervaardigen. In februari 2013 zouden de klokken op het kerkplein van de Notre-Dame de Paris moeten ingezegend worden.