Enerzijds is er het nationaal label ‘Toerisme en Handicap’ dat u de garantie biedt van een kwaliteitsvol verblijf aangepast aan de specifieke noden van de toeristen met een handicap. De betrouwbaarheid van de verkregen informatie is het resultaat van de verscheidene bezoeken gedaan aan de hand van het lastenboek met de specificaties opgelegd door de vereniging Toerisme & Handicap, dit door de vertegenwoordigers van de verenigingen van personen met een handicap.

Het label is eveneens een middel om de professionals in de toeristische sector te sensibiliseren tot het verwelkomen van personen met een handicap.

Anderzijds kunt u als minder valide ook sites bezoeken en verblijven in toegankelijke inrichtingen die geen label bezitten maar waar enige begeleiding enigszins aan te raden is.

 

 

Logies

Hotels, vakantiedorpen… Ontdek de lijst van verblijven die u meer autonomie kunnen bieden.